شماره‌ی ۱: ناخن‌هایتان

پیش از آن که با عجله بیرون بروید تا ناخن‌هایتان را درست کنید باید بدانید که مرد‌ها به ندرت به ظاهر ناخن‌ها اهمیت می‌دهند. اگر به اعتماد به نفستان کمک می‌کند می توانید تنها مانیکور کنید.

شماره‌ی ۲: موهایتان

مو عمدتا از چیزهایی‌ است که وقت زیادی صرفش می‌کنید. نکته‌ی اصلی که مردها به آن توجه می‌کنند این است که موهایتان نرم باشد و بوی خوشی بدهد. بنابراین موهایتان را با عطر مورد علاقه‌تان اسپری کنید و پس از آن مطمئن شوید که دیده شوند.

مطلب مرتبط: از دید آقایان چه فرم بدنی جذاب است؟

شمار‌ه‌ی ۳: عطرتان

خیلی راحت است که در استفاده از عطر افراط کنید. می‌خواهید خوشبو باشید ولی اکثر مردها ترجیح می‌دهند زمانی که به شما نزدیک می‌شوند بوی عطرتان را استشمام کنند. در این کار زیاده روی نکنید و قربانی‌تان را خفه نکنید! عطرتان را ملایم و دلبرانه نگه‌دارید.

منبع نوشته