خانه / بایگانی برچسب: خوشبختی، خوشحالی، ارتباط موفق، زندگی زناشویی موفق، زندگی مشترك عاشقانه، جلوگیری از جر و بحث

بایگانی برچسب: خوشبختی، خوشحالی، ارتباط موفق، زندگی زناشویی موفق، زندگی مشترك عاشقانه، جلوگیری از جر و بحث

من خوشحال بودن را انتخاب می‌كنم!

خوشبختی، خوشحالی، ارتباط موفق، زندگی زناشویی موفق، زندگی مشترك عاشقانه، جلوگیری از جر و بحث

این انتخاب‌های ما هستند كه زندگی ما را تشكیل می‌دهند. گاهی اوقات فراموش می‌كنیم كه مسئولیت هدایت جریان زندگی به عهده خود ماست. احساس می‌كنیم این تقدیر ماست كه جریان زندگی ما را به هر سویی پیش می‌برد. گاهی اوقات فراموش می‌كنیم كه به درون نگاه كنیم و به یاد ...

ادامه نوشته »