خانه / بایگانی برچسب: روابط زناشویی، قهر، آشتی، بحث زناشویی، گفت و گوی زناشویی، دلخوری، رسیدن به تفاهم، حل مشكلات از طریق گفت و گو، گفت و گوی سالم، شیوه درست حرف زدن، رنجش، گله‌گذاری، عصبانیت، گفت و گوی منصفانه، لجلجت، سوء

بایگانی برچسب: روابط زناشویی، قهر، آشتی، بحث زناشویی، گفت و گوی زناشویی، دلخوری، رسیدن به تفاهم، حل مشكلات از طریق گفت و گو، گفت و گوی سالم، شیوه درست حرف زدن، رنجش، گله‌گذاری، عصبانیت، گفت و گوی منصفانه، لجلجت، سوء

راه و روش یک گله‌گذاری خوب

روابط زناشویی، قهر، آشتی، بحث زناشویی، گفت و گوی زناشویی، دلخوری، رسیدن به تفاهم، حل مشكلات از طریق گفت و گو، گفت و گوی سالم، شیوه درست حرف زدن، رنجش، گله‌گذاری، عصبانیت، گفت و گوی منصفانه، لجلجت، سوء‌تفهام، مقایسه همسر با دیگری، فضای صمیمانه برای گفت و گو با همسر

معمولا کسانی از یکدیگر می‌رنجند که از هم توقع داشته باشند و کسانی از هم توقع دارند که یکدیگر را دوست داشته باشند بنابراین زن و شوهری که ازدواج آنها بر اساس عشق بنا شده است، حق دارند بیش از دیگران از هم برنجند. بدیهی است که رنجش، طبیعی است ...

ادامه نوشته »