خانه / بایگانی برچسب: نكات ازدواج، زندگی مشترك، زندگی زناشویی، چالش‌های زندگی مشترك، باورهای قدیمی و ازدواج، هیجان، یكنواختی در ازدواج، دروغ و ازدواج، سرگرمی‌های مشترك، فضای شخصی در ازدواج

بایگانی برچسب: نكات ازدواج، زندگی مشترك، زندگی زناشویی، چالش‌های زندگی مشترك، باورهای قدیمی و ازدواج، هیجان، یكنواختی در ازدواج، دروغ و ازدواج، سرگرمی‌های مشترك، فضای شخصی در ازدواج

باورهایی سنتی و غلط در زندگی مشترك

نكات ازدواج، زندگی مشترك، زندگی زناشویی، چالش‌های زندگی مشترك، باورهای قدیمی و ازدواج، هیجان، یكنواختی در ازدواج، دروغ و ازدواج، سرگرمی‌های مشترك، فضای شخصی در ازدواج

همه می‌دانیم دیدگاه‌های نسل جدید و قدیم در مورد ازدواج کاملا با هم متفاوت است. برخی این تفاوت را خوب می‌دانند و برخی دیگر اعتقاد دارند قوانین گذشته‌ها و بزرگترها همچنان باید در زندگی‌های کنونی نیز اجرا و پیاده‌سازی شود تا ازدواج پایدارتری داشته باشند. اما بسیاری از زوج‌های کنونی ...

ادامه نوشته »